Lösningar för distansarbete för att stödja kvarhållandet av äldre arbetstagare som är sårbara för Covid-19.