Λύσεις εξ αποστάσεως/ απομακρυσμένης εργασίας για την υποστήριξη της διατήρησης των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων που είναι ευάλωτοι στον Covid-19